Научен комитет

 • проф. дн инж. Иван Кралов, Ректор на ТУ-София
 • проф. Алфонс Амс, TU-Фрайберг, Германия
 • проф. Ангел Димитров, ТУ-Варна
 • проф. Борис Белниколовски, ТУ-София
 • проф. Валери Стоилов, ТУ-София
 • проф. Васил Димитров, ВТУ, София
 • чл. кор. проф. Венелин Живков, ТУ-София
 • проф. Въльо Николов, ТУ-филиал Пловдив
 • проф. Георги Коларов, UAS-Хамбург, Германия
 • проф. Георги Михов, ТУ-София
 • проф. Глеб Ватуля, УкрДУЗТ-Харков, Украйна
 • проф. Горан Симич, Университет Белград
 • проф. Димитър Стоянов, ТУ-София
 • проф. Душан Стаменкович, Университет в Ниш
 • проф. Жорж Декомб, Arts et Metiers ParisTech-Париж, Франция
 • проф. Игор Данилов, СГТУ, Саратов, Русия
 • проф. Йозеф Майерчак, UŽ-Жилина, Словакия
 • проф. Лило Кунчев, ТУ-София
 • проф. Марек Ситарж, SUT-Катовице, Полша
 • проф. Мачей Карчевски, ТУ-Лодз, Полша
 • проф. Мирослав Свитек, TU-Прага, Чехия
 • проф. Михаил Тодоров, ТУ-София
 • проф. Ненчо Ненов, ТУ-София
 • проф. Петра Йорданов, HOST-Щралзунд, Германия
 • проф. Петър Гецов, ИКИ, БАН
 • проф. Петър Димитров, ТУ-София
 • проф. Росен Иванов, РУ-Русе
 • проф. Руси Русев, РУ-Русе
 • проф. Теодоси Евтимов, ТУ-София
 • проф. Фауаз Масу, АМРТ-Париж, Франция
 • проф. Щефан Медведски, UŽ-Жилина, Словакия


Организационен комитет

Председател

 • доц. д-р инж. Красимир Неделчев,
  Декан на Факултета по транспорт

Зам.-председател

 • доц. д-р инж. Красин Георгиев,
  Зам.-декан по НПД на Факултета по транспорт

Членове

 • проф. д-р инж. Валери Стоилов
 • проф. дтн инж. Светла Стоилова
 • доц. д-р инж. Николай Павлов
 • доц. д-р инж. Илиян Дамянов
 • доц. д-р инж. Даниела Минковска
 • доц. д-р инж. Дурхан Салиев
 • доц. д-р инж. Светослав Славчев
 • доц. д-р инж. Владимир Сербезов
 • доц. д-р инж. Николай Николов
 • доц. д-р инж. Веселин Цонев
 • доц. д-р инж. Петко Синапов
 • доц. д-р инж. Пламен Пунов

Борд на научните редактори

 • проф. дтн инж. Светла Стоилова – гл. редактор AIP Conference Proceedings
 • доц. д-р инж. Красин Георгиев – гл. редактор БулТранс
 • проф. д-р инж. Валери Стоилов
 • проф. дн инж. Иван Кралов
 • проф. д-р инж. Михаил Тодоров
 • доц. д-р инж. Николай Николов
 • доц. д-р инж. Николай Павлов

Научни секретари

 • доц. инж. Николай Павлов
 • маг. инж. Елена Павлова
 • маг. инж. Филип Михайлов