Публикационна етика

Всички доклади преминават проверка за плагиатство. Проверката се счита за успешно премината, когато:

  • общият индекс на сходство на текстовете в доклада с вече публикуван текст (с изключение на списъка с литература) не надхвърля 15%;
  • не се срещат повече от 6 последователни думи в неспецифична фраза, които да се дублират с вече публикуван текст.

Всички дословно цитирани текстове трябва да бъдат оградени в кавички и изрично да е указан оригиналният им източник. По този начин се допуска да се цитират до две изречения.

Не се допуска едно изследване да се публикува на две части, представляващи отделни публикации, особено ако те съдържат общи текстове.

Когато индексът на сходство надвишава 15%, но без индикации за сериозна злоупотреба с етичните норми, докладът се връща за преработка, като се прилага протокол от проверката за плагиатство.

Когато възникне съмнение за сериозна злоупотреба с етичните норми, а именно:

  • опит чуждо изследване да се представи като собствено;
  • опит старо собствено изследване да се представи като ново собствено изследване, докладът се отхвърля. По преценка на Организационния комитет, случаят може да се докладва на работодателя на автора, направил заявката.