Такси за участие

  BGN EUR
1. Участие с 1 доклад, публикуван
в AIP Conference Proceedings1
600 / 500* 300 / 250*
2. Участие с 1 доклад, публикуван
в сборника на БулТранс (ISSN 1313-955X)2
200 / 50* 100 / 25*
3. Участие с 2 доклада - един
за AIP Conference Proceedings1 и един за сборника на БулТранс (ISSN 1313-955X)2
650 / 550* 325 / 275*
4. Съавтори и участие без доклад3 150 75
5. Придружител на участник4 80 40
6. Участие с доклад от студенти и докторанти5 отстъпка 50% отстъпка 50%

* За избралите онлайн форма на участие, презентациите ще бъдат провеждани дистанционно с видеовръзка и излъчвани на живо за всички участници в конференцията.


1 За публикуване на втори доклад в AIP Conference Proceedings се доплащат 400 лв. (EUR 200).

2 За публикуване на втори доклад в сборника на БулТранс (ISSN 1313-955X) се доплащат 50 лв. (EUR 25).

3 Съавторите заплащат 150 лв. (EUR 75) независимо от броя на съавторствата и мястото на публикуване, стига друг съавтор да е платил пълната такса за съответния доклад. Всеки автор има право да участва като съавтор в не повече от два доклада в AIP и два в сборника на БулТранс.

4 „Придружител на участник“ е член на семейството на участник в конференцията, който не е съавтор и не участва в научната работа на конференцията. Таксата включва участие в коктейл „Добре дошли“ и официалната вечеря.

5 Отстъпка за доклади, на които всички автори са само студенти и докторанти на възраст до 35 г. Всички съавтори, които участват присъствено, заплащат редовната такса за съавтори.Банкови сметки

Юробанк България АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN (BGN): BG89 BPBI 7940 1046 1397 02

IBAN (EUR): BG98 BPBI 7940 1446 1397 01

 

Получател: Технически университет - София - Технологии ЕООД

ИН по ДДС: BG 130 506 225

Основание: за НК БулТранс-2023