Регистрация

Подаването на заявки за участие, както и цялата комуникация между участници и организатори, става през web-базираната система за управление на конференцията: process.bultrans.org.

Ако имате въпроси, моля свържете се със зам.-председателя на организационния комитет:


доц. д-р Николай Павлов

тел.: +359 2 965 25 42

e-mail: bultrans@tu-sofia.bg