Регистрация

Подаването на заявки за участие, както и цялата комуникация между участници и организатори, става през web-базираната система за управление на конференцията BulTrans PROCESS и ще бъде отворена за регистрация в най-скоро време.

Ако имате въпроси, моля свържете се със зам.-председателя на организационния комитет:


доц. д-р Красин Георгиев

тел.: +359 2 965 31 24

e-mail: bultrans@tu-sofia.bg