Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии

БулТранс-2019


За конференцията

Конференцията с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии „БулТранс“ се организира от Факултета по транспорт към Техническия университет - София. Провежда се ежегодно от 2009 г. като част от серия научни форуми, наречена „Дни на науката на ТУ-София“. До момента са проведени десет издания, девет от които в Созопол и едно, юбилейно, в София.

Единадесетото издание на конференцията - „БулТранс-2019“, ще се проведе в морската почивна база на ТУ-София в гр. Созопол в периода 10-12 септември 2019 г.

На конференцията „БулТранс“ се представят задълбочени научни постижения в областта на транспорта. Форумът е най-престижният и представителен в областта на въздушния и сухопътен транспорт в България. Всяка година международният интерес към събитието се увеличава. Сред причините за нарастващия интерес към конференцията е публикуването на избрани доклади в отделни томове, индексирани в Scopus и Web of Science. Това е възможно благодарение на усилията за разширяване на броя на учасниците и рецензентите, с акцент върху привиличане на специалисти от цял свят.

През 2017 и 2018 г. партньор на „БулТранс“ е френското издателство „EDP Sciences“. В резултат на това са публикувани два тома в списанието със свободен достъп „MATEC Web of Conferences“ - том 133(2017) и том 234(2018).

Партньор за „БулТранс-2019“ е издателството „IOP Publishing“. Избрани доклади, представени на конференцията тази година ще бъдат публикувани в отделен том на списанието със свободен достъп „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“, индексирано в Scopus (SRJ=0.201 (2017)), Web of Science (Conference Proceedings Citation Index - Science), и др.

История на „БулТранс“

Научната конференция „БулТранс“ се провежда ежегодно от 2009 г. в рамките на „Дни на науката на ТУ-София“. Досега са осъществени десет издания, от които девет – в гр. Созопол и едно (юбилейно) – в гр. София.

През 2017 и 2018 г. БулТранс сътрудничи с френското издателство EDP Sciences. За БулТранс-2019 партньор е издателството IOP Publishing.

Част от докладите, представени на БулТранс-2019, се оформят и публикуват в самостоятелен том на онлайн журнала „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“, индексиран от редица водещи бази данни, сред които Scopus (SRJ=0.201 (2017 г.)), Web of Science (Conference Proceedings Citation Index - Science) и др.

Тематични направления и научна програма

Тематичните направления на конференцията са:

 • Авиационна техника и технологии;
 • Автомобилна техника и технологии;
 • Воден транспорт;
 • Двигатели с вътрешно горене и алтернативни горива;
 • Динамика, якост и надеждност в транспорта;
 • Железопътна техника и технологии;
 • Зелен транспорт;
 • Мениджмънт и логистика в транспорта;
 • Транспортна инфраструктура.

Програмата включва

 • Пленарни доклади;
 • Доклади по секции според научното направление и дискусии;
 • Презентации на водещи фирми в областта на транспорта;
 • Презентации на студентски отбори, свързани с участия в авторитетни международни състезания в областта на транспорта.

Архив

Докладите на конференцията БулТранс са публикувани в следните сборници: