Важни дати

до 26.05.2019 г. Подаване на заявки за участие, заглавия и резюмета на доклади за MATEC
30.05.2019 г. Потвърждаване на заявките за участие (MATEC)
2.06.2019 г. Изпращане на пълен текст - доклади за сборника, публикуван в MATEC
31.07.2019 г. Одобрение на подадените пълни текстове за MATEC
01.09.2019 г. Изпращане на завки за участие с доклади и на пълен текст - доклади за сборника с ISSN 1313-955X
10.09.2019 г. 1. Пристигане, регистриране и настаняване (09:30 - 15:30 ч.)
2. Откриване на конференцията (16:30 - 16:45 ч.)
3. Пленарни доклади (16:45 - 18:30 ч.)
4. Коктейл (19:30 ч.)
11.09.2018 г. 1. Работа по секции (09:00 - 12:00 ч. и 13:30 - 18:30 ч.)
2. Официална вечеря (19:00 ч.)
12.09.2018 г. 1. Работа по секции (09:00-10:30 ч.)
2. Кръгла маса (10:45-11:30 ч.)
3. Закриване на конференцията (11:30 ч.)