Важни дати

до 31.05.2023 г.
30.06.2023 г.
Регистрация, подаване на заявки за участие, заглавия и резюмета на доклади за AIP Conference Proceedings - http://process.bultrans.org/
05.06.2023 г.
30.06.2023 г.
Потвърждаване на подадени резюмета за AIP Conference Proceedings
15.06.2023 г.
30.06.2023 г.
Изпращане на пълен текст - доклади за AIP Conference Proceedings
31.07.2023 г. Одобрение на подадените пълни текстове за AIP Conference Proceedings
01.09.2023 г. Изпращане на заявки за участие и пълен текст - доклади за сборника с ISSN 1313-955X
10.09.2023 г. 1. Пристигане, регистриране и настаняване (09:30 - 15:30 ч.)
2. Откриване на конференцията (16:30 - 16:45 ч.)
3. Пленарни доклади (16:45 - 18:30 ч.)
4. Коктейл (19:30 ч.)
11.09.2023 г. 1. Работа по секции (09:00 - 12:00 ч. и 13:30 - 18:30 ч.)
12.09.2023 г. 1. Работа по секции (09:00-12:00 ч. и 13:30 - 18:30 ч.)
13.09.2023 г. 1. Закриване на конференцията (11:30 ч.)

Подаването на заявки за участие, заглавия, резюмета и пълни текстове, рецензирането на докладите, както и цялата комуникация между участници и организатори става през web-базираната система за управление на конференцията: process.bultrans.org.